- O všetko prišiel-

Jóbov zázrak

Ešte nie je všetkému koniec

MÔŽEŠ MAŤ NOVÝ ZAČIATOK 

Spoznal som, že môžeš všetko, a že nijaký plán nie je 

pre teba neuskutočniteľný. 

Job 42,2

AKO SA TO MÔŽE STAŤ

Modlitbou

Drahý Ježiš, úplne som skrachoval. Aj Jób skrachoval, ale s Božou pomocou sa z toho dostal. Ježiš, ty si cesta k Bohu. Zachráň ma prosím ťa a odpusti mi moje hriechy. Ďakujem ti, že mi pomôžeš.

Každý deň

SA MODLI K JEŽIŠOVI a ČÍTAJ EVANJELIUM